ביטוח תאונות אישיות

ביטוח תאונות אישיות 

אנחנו חיים בתחושה שלנו זה לא יקרה אף פעם, אנחנו חיים במרוץ משוגע אחרי הפרנסה והקידום ואנחנו לא שמים לב לדברים הקטנים שיכולים להיות קריטיים מבחינתנו אם נעבור אירוע תאונתי כלשהו.

ביטוח זה מסדיר פיצוי כספי למבוטח או למוטב במקרה של נזק גופני כתוצאה מתאונה או מחלה אשר יגרמו למבוטח במהלך תקופת הביטוח.
ניתן לכלול בביטוח כיסוי עבור מוות, נכות, אובדן כושר ומחלה.
הביטוח מכסה אירוע תאונתי בכל מקום ובכל שעה ובלבד שמדובר בתאונה גופנית בלתי צפויה שנגרמה במישרין על ידי גורם חיצוני אשר בלי תלות בגורם אחר היוותה את הסיבה הבלעדית למקרה.
סכום הפיצויים למקרה (מוות,נכות,אי כושר) נקוב בפוליסה, סכום הפיצויים לנכות = נכות של 100%, במקרה של נכות חלקית (לצמיתות) ישולם אחוז מסכום הפיצויים המלא (לפי הקבוע בלוח הסילוקין).
הפיצוי על אי כושר עבודה נקוב בפוליסה על בסיס שבועי ומוגבל לתקופה בד"כ של 54-108 שבועות.

ביטוח תאונות אישיות מכסה כל תאונה שהיא: בדרך לעבודה או בדרך מהעבודה על שפת הים ועל מגרש המשחקים או בכל פעילות אחרת שאינה קשורה לרכב מוטורי כלשהו.

הרחב לביטוח מחלות ניתן לאובדן כושר מוחלט לעבוד בעבודה ובריתוק המבוטח לבית או לבי"ח, הכיסוי מוגבל לנזק הנובע ממחלה בה חלה המבוטח בזמן המצאו במדינת ישראל. הפיצוי במקרה נזק מכוסה נקוב בפוליסה על בסיס שבועי.

החל משקל 1 ליום ויש לך כיסוי המקנה לך פיצוי שבועי  בזמן תאונה ,היקף הכיסוי ב- ביטוח תאונות אישיות הינו כיסוי רחב בעלות כספית נמוכה. ביטוח תאונות אישיות מתאים לבעלי מקצוע ולעקרות הבית, מומלץ לרכוש ביטוח תאונות לכל נהג שרוכש לעצמו פוליסת ביטוח.

לקבלת פרטים נוספים והצעת מחיר אטרקטיבית אנא חייגו ל- 03-5333193