אופן הגשת תביעה במקרה תאונה

1. עליך לעצור מיד את מכוניתך ולדומם את מנוע  המכונית. שמור על קור רוח והשתדל לגרום למעורבים האחרים באירוע לעשות כמוך. בדוק תחילה אם יש נפגעים במכוניתך ובמכוניות המעורבות ורק לאחר מכן בדוק אם נגרם נזק למכוניתך ולמכוניות האחרות.

2. הזעק עזרה ראשונה, קרא למשטרה במקרה של תאונה עם נפגעים, יש להזמין עזרה ראשונה או אמבולנס ולהודיע למשטרה. במקרה זה, אין להזיז את המכוניות עד לבוא המשטרה.

3. קבל פרטים, מסור פרטים רשום את הפרטים הבאים של המעורבים בתאונה ומסור לאחרים את שלך.
הפרטים ההכרחיים למסירה הינם:

  • שם ומספר תעודת זהות.
  • כתובת ומספר טלפון.
  • פרטי הרכב (דגם, מספר, צבע, שם בעלים הרשום ברשיון הרכב).
  • פרטי פוליסת הביטוח (חברה,מס' פוליסה).
  • פרטי סוכן הביטוח (שם, כתובת, טלפון).

4. אל תודה, אל תחתום במהלך החלפת הפרטים, אל תודה באחריות ואל תחתום על הצהרות בכתב, קביעת האחריות מוטלת על מומחי תעבורה.

5. תאר את הארוע אם באפשרותך, רשום במקום את תאור הארוע כל עוד פרטיו טריים בזכרונך. נסה להכין שרטוט מדויק ככל האפשר של המקום, של הפגיעה ושל פרטים אחרים שיוכלו לסייע בשחזור המקרה. אם ברשותך מצלמה, צלם את מקום האירוע ואת כלי הרכב המעורבים.

6. ועכשיו אחרי הכל יש לפנות למשרד "שבעת אלונים" למחלקת התביעות, למלא טופס תביעה בהתאם לחברת הביטוח בו מבוטח רכבכם, לצרף צילום של המסמכים המפורטים להלן, ולהעבירם אלינו באמצעות הדואר לכתובת שבעת אלונים סוכנות לביטוח, רחוב שנקר 29 חולון, מיקוד 58280, או באמצעות הפקס שמספרו 072-33-80-770 או להגיע לסוכנות שבעת אלונים באופן עצמאי.

"שבעת אלונים" יתחילו בטיפול בתיק התביעה ויבצעו בדיקה ובירור לגבי הכיסוי הביטוחי:

  • טופס תביעה
  • בחירת שמאי: הערכת הנזק תעשה על ידי שמאי שתבחרו מתוך רשימת השמאים של החברה.
  • בחירת מוסך: תוכלו לתקן את הרכב כל מוסך בו תבחרו. במידה ובחרתם לתקן את הרכב באחד ממוסכי ההסדר של החברה, תוכלו ליהנות מהטבות ייחודיות וממגוון יתרונות בלעדיים ומשתלמים,כמפורט להלן: סכום ההשתתפות העצמית מופחת ב-50%, כך לדוגמא סכום ההשתפות בפוליסה הוא 1600 ש"ח, אתם תשלמ800 ש"ח בלבד. קבלת רכב חלופי למשך כל תקופת התיקון.

אופן הגשת תביעה במקרה של גניבת הרכב  

רכבכם נגנב? בוודאי תרצו לקבל פיצוי הולם במהירות אפשרית. בכדי שנוכל לטפל בתביעתכם במהירות ויעילות עליכם לספק לנו את המסמכים הבאים:
א) אישור משטרה.
ב) טופס הצהרת המבוטח במקרה של גניבת הרכב מלא וחתום ע"י המבוטח.
ג) ר. רכב מקורי או כפל רישיון או טופס 1010.
ד) ייפוי כוח חתום ע"י בעל הרכב.
ה) צילום של ת.ז של בעל הרכב.
ו) מפתחות הרכב יימסרו לחוקר.