ביטוח חיים

ביטוח חיים – כי החיים זה לא משחק, ביטוח חיים – ביטוח על חיינו?

 ביטוח חיים

מי צריך ביטוח חיים ולמה?
למעשה, כל אדם שמפרנס את בני משפחתו וקרוביו תלויים בפרנסתו, זקוק לפוליסת ביטוח חיים. בשונה מפוליסות ביטוח בריאות, או ביטוח סיעודי, בהן כפל ביטוחים הוא הוצאה כלכלית בלתי מוצדקת, כאשר מדובר בביטוח חיים אין "קיזוזים" וניתן לרכוש מספר פוליסות במקביל, שיפדו כולן לטובת המוטבים. 
לביטוח זה חשיבות רבה, שכן חוסנה הכלכלי של כל משפחה תלוי במפרנסיה. לא אחת, אירעו מקרים מצערים בהם משפחות התדרדרו למצוקה כלכלית קשה, עקב אובדן חייהם של המפרנסים העיקריים בתא המשפחתי.

מה ההבדל בין ביטוח חיים, לבין ביטוח בריאות?
בשונה מפוליסת ביטוח בריאות, שמטרתה העיקרית הנה לאפשר למבוטח את האמצעים הכלכליים הנדרשים לו בכדי לקבל טיפול רפואי, ביטוח חיים הנו ביטוח למקרה של מוות, שמטרתו לפצות את המוטבים בסכום הקבוע בפוליסה, עם מות המבוטח.

יתרונות ביטוח חיים:

  • ביטוח חיים הוא חוזה מחייב ובעל יתרונות רבים:
  • הפוליסה לא ניתנת לביטול באופן חד-צדדי על ידי חברת הביטוח, למעט מקרה שהמבוטח לא שילם את הפרמיה ו
    החברה הודיעה לו על כך, בהתאם להוראות החוק.
  • בפוליסה לביטוח חיים עם מרכיב חסכון, המבוטח זכאי לכספים בתוך תקופת הביטוח, ואם נפטר במהלך תקופת הביטוח    המוטב זכאי לכספים.
  • חברת הביטוח פטורה מתשלום סכום הביטוח רק במקרה של התאבדות המבוטח תוך 12 חודשים ממועד תחילת הביטוח. קרן פנסיה לעומת זאת, רשאית לשנות את מקדמי הקצבה בהתאם למידת ההצלחה של ניהול הכספים.

מרבים האנשים אינם חוסכים סכומי כסף כה גדולים שיאפשרו לבני משפחתם לשמור על אותה רמת החיים, גם לאחר מותם. לשם ההמחשה, ניתן לבצע חישוב פשוט: נניח שאדם מפרנס את בני משפחתו ומשתכר בשכר חודשי בסך 10,000 ₪. על מנת לאפשר למשפחתו את איכות החיים לה היא רגילה, גם לאחר מותו, ידרשו לו 600,000 ₪, רק בחמש השנים הראשונות.

עבור רוב האנשים, זהו סכום כמעט דמיוני, אלא אם כן נמצא גורם שמבטיח את רווחתה של המשפחה לאחר מות המפרנס. זהו בדיוק התפקיד, שלוקחת על עצמה חברה המספקת פוליסת ביטוח חיים.

באיזה סכום לבטח בפוליסת ביטוח חיים?
תשובה לשאלה זו, לא ניתן לתת כתשובה כללית שתתאים לכולם. כמובן שסכום הביטוח משתנה מאדם לאדם, בהתאם ליכולותיו הכלכליות בימי חייו והצרכים שצפויים למשפחתו לאחר מותו. יחד עם זאת, ניתן להציע דרך חישוב.

לא ניתן להעריך חיי אדם בכסף, אך ניתן להעריך את תרומתו הכלכלית לפרנסת התא המשפחתי ואת הצרכים הצפויים של בני המשפחה לאחר מותו. המשוואה פשוטה: מכפילים את סך סכום ההוצאות של בני המשפחה, במשך הזמן בו היו בני המשפחה מזדקקים לתמיכתו הכלכלית אם היה חיי. התוצאה היא למעשה סכום הביטוח.

יש לחשב את ההוצאות הכלכליות שנדרשות לכלכלתו של כל בן משפחה בחודש ולהכפיל אותן במספר החודשים בהם אינו יכול לפרנס את עצמו. כאשר מדובר בילד לדוגמא, מכפילים את סך הוצאותיו במספר החודשים שנותרו עד שיגיע לגיל 21 ויהפוך לעצמאי.

מוטבים בפוליסת ביטוח חיים
המוטבים בביטוח חיים, הם יורשיו החוקיים של המבוטח, למעט מקרים בהם נקבעו בפוליסת הביטוח מוטבים אחרים. אם נקבע בפוליסה כי המוטב יהיה בן הזוג של המבוטח, אם לא צוין שמו, הזוכה בכספי הביטוח יהיה בן הזוג של המבוטח בעת קרות האירוע הביטוחי. אם נקבע כי המוטבים הם ילדיו של המבוטח, יכללו גם ילדיו שנולדו לו, או אומצו על ידו, עד חלוף 300 יום מיום רכישת הפוליסה. אם נקבעו מספר מוטבים, אך לא נקבע חלקם היחסי בכספי הביטוח, יחולקו בניהם הכספים, שווה בשווה.אם המוטב בפוליסת הביטוח מת לפני שמת המבוטח, תגמולי הביטוח יועברו ליורשיו, בהתאם לקבוע בחוקי ירושה. בהיעדר יורשים, מוותר המוטב על זכותו והזכות עוברת למבוטח. בכל מקרה כדאי לפרט על זהות המוטבים ולציין את חלקם היחסי, שמותיהם ומספרי תעודות הזהות. במקרים בהם אין פירוט אודות המוטבים ומסתפקים במילים "היורשים החוקיים", יאלצו אותם יורשים להמתין לצו הירושה, מה שעלול לדחות את קבלת כספי הביטוח בחודשים ארוכים.

לקבלת פרטים נוספים והצעת מחיר אטרקטיבית אנא חייגו ל- 03-5333193

Write a Comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *