ביטוח עובדים זרים

ביטוח עובדים זרים

עובדים זרים אינם תושבי ישראל ולכן אינם נהנים מ ביטוח בריאות במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי. ב-17 אוקטובר 2001 נכנס לתוקפו צו המסדיר את נושא מתן שירותים רפואיים לעובדים זרים בישראל.

(איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (סל שרותי בריאות לעובד), התשס"א - 2000 על פי הצו!

חייב כל מעסיק לרכוש עבור עובדיו ה זרים ביטוח רפואי שתוכנו מוכתב על פי הצו שפרסם שר הבריאות. היקף הביטוח דומה לכיסוי הניתן לכלל האזרחים על פי חוק בריאות ממלכתי (למעט מספר חריגים קטן). בחוק מתייחסים לעובדים זרים ואין הבחנה האם העובד הוא "חוקי" או לא.כמו-כן אין התייחסות להיקף העבודה. לפיכך גם עבור עובדים לא חוקיים, כמו עובדי משק בית הבאים פעם בשבוע יש לדאוג לסידור ביטוח על פי הצו.

חברות ה ביטוח נערכו בהתאם לצו האמור ופיתחו תוכניות ביטוח חדשות שקיבלו את אישור משרד הבריאות ומשרד המפקח על ה ביטוח.

המשמעות:
על כל מעסיק חלה החובה לבטח את עובדיו הזרים (בין אם יש להם אשרת עבודה ובין אם לא) ביטוח רפואי התואם את הוראת הצו. שאם לא כן יהיה צפוי לעונשים המוטלים על פי החוק וחושף עצמו לתביעה בגין ההוצאות הרפואיות של עובדיו. תוכנית הביטוח המשווקת על ידנו מתאימה לכל דרישות החוק והצו שפורסם בנושא ובכך נותנת למעסיק את הכיסוי החוקי הנדרש.

התוכנית כוללת:
כיסוי מקיף למגוון שירותים רפואיים החל מרפואה ראשונית, דרך רופא מומחה, מעבדות, בדיקותאבחון, מכוני רנטגן, אולטרא-סאונד, הדמייה, שרותי חדר מיון, תרופות, אשפוז וכלה בניתוחים.שירותי אשפוז בבתי חולים פסיכאטרים במצב חירום רפואי, הוצאות רפואית גם שלא בעת אישפוז, תרופות כמוגדר בסל התרופות, שירותים רפואיים נוספים (מי שפיר, חיסונים שונים, צילום ריאות, בדיקות מנטו,כסא גלגלים והליכון), שירותי בריאות לאישה בהריון (בכפוף לתנאי הפוליסה-תקופת אכשרה של תשעה חודשים).

כמו-כן ניתן לרכוש הרחבה לתוכנית הכוללת:

  • פיצוי למקרה מוות מתאונה או נכות מתאונה עד 10,000 $, העברת גופה לחו"ל עד 5,000 $ וטיפולי חירום שיניים. (אצלנו - הרחבות אלו כלולות בחינם).
  • כרטיס טיסה לחו"ל בהתאם למצבו.
    ההיקף הנרחב של התכנית נותן למעסיק שקט נפשי כתוצאה מכך שדאג לעובדיו לכיסוי הצרכים הרפואיים הבסיסיים ביותר.

אופן ההצטרפות לביטוח:
ההצטרפות נעשת באמצעות מילוי טופס הצטרפות הכולל שאלון רפואי קצר. עם קבלתם אצלנו, הטפסים עוברים חיתום רפואי מהיר ומייד מועברים להפקת ה פוליסה, מערכת ההפקה פועלת בחפיפה עם מערכת המיחשוב של קופת החולים ובגמר ההפקה מועברים נתוני ה מבוטח (העובד הזר) און-ליין למוקד השירות והחל מרגע זה הוא יהיה זכאי לקבלת שירות.

בשלב הראשון בהזדהות עפ"י הדרכון וקוד זיהוי אישי אשר ימסר על ידנו בגמר הפקת הפוליסה ובתוך פרק זמן קצר מהפקת ה פוליסה, יופק עבור ה מבוטח (ה עובד ה זר) כרטיס מגנטי בדומה לכרטיס קופ"ח בו אנו משתמשים בעת קבלת שירות וכן תצורף חוברת הדרכה והם ישלחו על ידינו אל בעל הפוליסה (המעסיק).

חשוב ביותר -  יש לבטח את העובד הזר גם בביטוח לאומי לצורך כיסוי תאונות עבודה. 

העונשים המוטלים על מעביד שלא מסדיר ביטוח בריאות לעובד הזר:
-

  • מעביד שלא מסדיר ביטוח רפואי ל עובד זר התואם את הוראת הצו עובר עבירה פלילית.
  • אם העבירה נעברה כאשר ה עובד ה זר עוסק במסגרת משלח ידו של המעסיק: קנס של עד 77,2000 ש"ח + 3,880 ש"ח לכל יום שהעבירה נמשכת או מאסר של 6 חודשים.
  • אם לא במסגרת עיסוקו או משלח ידו של המעסיק: רק הקנס.
  • סנקציה זו חלה גם על קבלן שטיפל על פי חוזה קבלנות בהסדרת תנאים למתן אישור עבודה ל עובד זר ולא הסדיר לו ביטוח רפואי .
  • סנקציה זו תחול גם על מעביד המעסיק עובד זר השוהה ללא אשרה

פנה עוד היום לבירור חובותיך כמעסיק , קבל הצעה בטל' 072-33-80-770

לקבלת פרטים נוספים והצעת מחיר אטרקטיבית אנא חייגו ל- 03-5333193

Write a Comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *